PODUJATIA PRE VEREJNOSŤ

  • PZ Kyjovník Košeca

VZDELÁVACIE A ROZVOJOVÉ ČINNOSTI

KYNOLOGICKÉ PODUJATIA

Z ČINNOSTÍ POĽOVNÍCKYCH ORGANIZÁCII V OKRESE ILAVA