PODUJATIA PRE VEREJNOSŤ

  • PZ CHOTUČ Mikušovce Tuchyňa

VZDELÁVACIE A ROZVOJOVÉ ČINNOSTI

KYNOLOGICKÉ PODUJATIA

Z ČINNOSTÍ POĽOVNÍCKYCH ORGANIZÁCII V OKRESE ILAVA