PODUJATIA PRE VEREJNOSŤ

  • SKÚŠKY UCHÁDZAČOV O POĽOVNÝ LÍSTOK 12.06.2022

VZDELÁVACIE A ROZVOJOVÉ ČINNOSTI

KYNOLOGICKÉ PODUJATIA

Z ČINNOSTÍ POĽOVNÍCKYCH ORGANIZÁCII V OKRESE ILAVA