PODUJATIA PRE VEREJNOSŤ

  • Tábor mladého priateľa prírody 28.10.2016

ROZVOJOVÉ STRETNUTIA POĽOVNÍKOV

KYNOLOGICKÉ PODUJATIA

Z ČINNOSTÍ POĽOVNÍCKYCH ORGANIZÁCII V OKRESE ILAVA