Kynologické akcie na rok 2020 v OPK Ilava.

Dátum a miesto konania skúškyNázov skúškyPropozíciePrihláška
5.9.2020Farbiarské skúšky malých plemien
6.9.2020Lesné skúšky malých plemien
17.10.2020 Predbežné skúšky farbiarov
7. – 8.11.2020Skúšky duričov

Kynologické akcie na rok 2020 v OPK Ilava v spolupráci s chovateľskými klubmi.

Dátum a miesto konania skúškyNázov skúškyPropozíciePrihláška
10.10.2020 Klubové predbežné skúšky farbiarov
24.10.2020Klubové farbiarské skúšky duričov