Kynologické akcie na rok 2021 v OPK Ilava.

Dátum a miesto konania skúškyNázov skúškyPropozíciePrihláška
4.9.2021Farbiarské skúšky malých plemien
5.9.2021Lesné skúšky malých plemien
11.9.2021Farbiarské skúšky duričov
23.10.2021 Predbežné skúšky farbiarov
6. – 7.11.2021Skúšky duričov