Kynologické akcie na rok 2021 v OPK Ilava.

Dátum a miesto konania skúškyNázov skúškyPropozíciePrihláška
3.9.2022Farbiarské skúšky malých plemien
4.9.2022Lesné skúšky malých plemien
10.9.2022Farbiarské skúšky duričov
29.10.2022Predbežné skúšky farbiarov
5. – 6.11.2022Skúšky duričov