Doplnkovú skúšku z poľovníctva pre získanie odbornej spôsobilosti na držanie zbraní a streliva skupiny D, E a F (ďalej len doplnkovú skúšku) organizuje a zabezpečuje organizátor skúšky z poľovníctva.

Skúšku o zbrojný preukaz (doplnkovú skúšku) vykonáva OPK podľa počtu uchádzačov spravidla po vykonaní skúšky z poľovníctva podľa § 51 vyhlášky 344/2009 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve.

Otázky k úspešnému absolvovaniu doplnkovej skúšky k získaniu zbrojného preukazu na držanie zbraní pre poľovné účely:

  • Doplnková skúška (súbor otázok a odpovedí A, B1, B2, B3, B4) na získanie odbornej spôsobilosti držať zbraň na poľovné účely