Predstavenstvo OPK:

 • Ing. Milan Mutala predseda
 • Karol Zlámala podpredseda, predseda legislatívnej komisie a vedúci kancelárie
 • Ing. Milan Staňo predseda streleckej komisie
 • Zdenko Martinka predseda poľovníckej komisie a predseda hodnotiteľskej komisie
 • Ing. Marian Čerepan predseda komisie pre životné prostredie a poverený vedením ekonomickej komisie
 • Bc. Jozef Králik predseda kynologickej komisie
 • Mgr. Monika Janíková predseda osvetovej komisie
 • Ing. Miroslav Kováč predseda dozornej rady OPK
 • Jaroslav Hudcovský predseda disciplinárnej komisie OPK

Predstavenstvo OkO SPZ Ilava:

 • Ing. Milan Mutala predseda
 • Karol Zlámala tajomník a vedúci kancelárie OkO SPZ
 • Ing. Milan Staňo predseda streleckej komisie
 • Zdenko Martinka predseda poľovníckej komisie a predseda hodnotiteľskej komisie
 • Ing. Marian Čerepan predseda komisie pre životné prostredie a poverený vedením ekonomickej komisie
 • Pavol Jackovič predseda kynologickej komisie
 • Milan Pagáč predseda osvetovej komisie
 • Ján Ďurech predseda dozornej rady OkO SPZ

Zloženie hodnotiteľskéj komisie OPK Ilava:

 • Zdenko Martinka predseda hodnotiteľskej komisie OPK Ilava

Členovia hodnotielskej komisie OPK Ilava:

 • Milan Pagáč
 • Ing. Ladislav Reissenauer
 • Ing. Ladislav Koňuch
 • Jozef Prekop
 • Mgr. Vladimír Barták
 • Miroslav Blaško
 • Ing. Marián Čerepan
 • Juraj Hlušek