Žiadosť Prezídia SPK

Žiadosť Prezídia SPK o dodržiavanie platnej legislatívy na úseku poľovníctva, ochrany prírody a krajiny, veterinárnej starostlivosti v súvislosti s vnadením diviačej zveri