Prezentujte Vaše združenie alebo poľovnícku spoločnosť

Vážení kolegovia, poľovníci a poľovníčky,

dňa 26. – 27.04.2020 sa bude realizovať už avizovaná Chovateľská prehliadka
a výstava trofejí spolu s oslavami pri príležitosti 20. výročia od založenia OkO SPZ Ilava.
V súvislosti s touto udalosťou práve prebiehajú prípravy k programu, kde okrem iného
plánujeme pripraviť aj foto prezentáciu z poľovníckej činnosti.

Vzhľadom na to, že podujatie navštevuje aj nepoľovnícka verejnosť, a radi by sme aj
touto formou vyzdvihli najmä prácu poľovníkov v okrese Ilava, budeme radi, ak túto
prezentáciu o našej poľovníckej činnosti budú tvoriť fotografie zo všetkých združení
a poľovníckych spoločností z okresu.
Zároveň aby sme podporovali a vyzdvihli aj ostatné poľovnícke činnosti, ktoré
v poslednej dobe sú viditeľné viac na úzadí, rozhodli sme sa prezentovať fotografie:

  •  z brigádnických činností
  • zo spoločenských udalostí
  • s prvkami tradícii (nie fotografie s úlovkami)

Preto budeme radi ak za Vaše združenie/poľ. spoločnosť:

  • vyberiete 5 fotografií podľa hore uvedeného
  • pošlete ich na email adresu: ilava@opk.sk do 10.04.2020

V prípade otázok k hore uvedenému nás môžete kontaktovať na čísle 0918 118 991

Ďakujeme

05.03.2020 Ilava

            Mgr. Monika Janíková

Predseda osvetovej komisie OPK Ilava