Pre používateľov sociálnych sietí

Súčasťou dnešnej doby sú sociálne siete, ktoré majú svoje pozitíva, ale i tienisté stránky. Sú to nástroje, ktoré nám môžu na jednej strane pomáhať, no na druhej môžu byť tieto nástroje nebezpečné, najmä ak je náš osobný prístup nerozvážny. Z technologického hľadiska ide o nástroje, ktoré podporujú rýchle šírenie informácii. V prípade poľovníctva a prezentovania samotných poľovníkov na sociálnych sieťach môžeme hovoriť o:

  • šírení poľovníckej činnosti
  • našom osobnom prístupe k samotnému poľovníctvu
  • utváraní povedomia poľovníctva

Preto si vážime, ak každý poľovník najmä v okrese Ilava pred publikovaním, či už fotografií alebo rôznych vyjadrení, zváži, aký pocit a dojem chceme vyvolať a zanechať u nepoľovníckej verejnosti.

Činnosť poľovníka možno vnímať ako poslanie, ktoré pre zachovanie tradícii je nevyhnutné posúvať z generácie na generáciu. Vyžaduje sa nielen silná a priateľská komunikácia v radoch poľovníctva ale i prezentovanie pravej podstaty poľovníckej činnosti samotnými poľovníkmi. Preto by sme sa radi prihovorili všetkým poľovníkom, a najmä v okrese Ilava, ktorí využívajú sociálne siete, aby sa zapojili a podporili šírenie dobrého povedomia poľovníckej činnosti aj prostredníctvom dvoch novovytvorených fanúšikovskych stránok. Obe stránky majú názov „Okresná organizácia SPZ a Obvodná poľovnícka komora Ilava“:

1. Stránka určená pre verejnosť
Jej cieľom je poukázať na činnosť poľovníkov v IL okrese ako aj podstaty poľovníckej činnosti.

2. Stránka určená pre pre poľovníkov v IL okrese
Bola vytvorená ako uzavretá skupina s cieľom podporiť:

  • komunikáciu, dobré vzťahy a priateľstvá v radoch poľovníctva
  • zdieľať informácie o aktuálnom dianí v IL okrese
  • priestor pre nápady, názory, diskusie, skúsenosti a návrhy na zlepšenia

Či už ste alebo nie ste používateľom sociálnej siete, budeme radi, ak aj vďaka Vám môžeme poukázať na pravú podstatu poľovníckej činnosti a aktivitu poľovníkov v okrese Ilava. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať, či už prostredníctvom messengera na sociálnej sieti, telefonicky alebo emailom.

Ďakujeme,
Mgr. Monika Janíková
Predseda osvetovej komisie OPK