ZASADNUTIE NEZARADENÝCH ČLENOV_POZVÁNKA

V zmysle uznesenia Rady OkO SPZ  z decembra 2021 Vás pozývame na zasadanie neumiestnených členov OkO SPZ Ilava (nezaradených) za účelom voľby delegátov VI. snemu OkO SPZ, ktorý sa bude konať 20. apríla 2022 o 16.00 hod. v Dome kutúry v Ilave.


Podľa § 4 ods. 17 Stanov SPZ je možné členov, ktorí nevyužili svoje právo na združenie sa v PZ alebo v klube, môže byť pozvaný na rokovanie prostredníctvom oznámenia na internetovej stránke OkO SPZ /www. okospzilava.sk/, alebo na web stránke SPZ Bratislava.


Zasadanie sa bude konať dňa 16. marca 2022 o 16.00 hod. v zasadačke OkO SPZ Ilava.


Účelom zhromaždenia je voľba dvoch delegátov z radov nezaradených na VI. snem OkO SPZ a dvoch zástupcov do Rady OkO SPZ Ilava.


Účastník rokovania sa pri prezentácii preukáže platným občianskym preukazom a poľovným lístkom.

Každý je povinný použiť prekrytie dýchacích ciest respirátorom.

 

V Ilave, dňa 26. januára 2022                                            

Ing. Milan Mutala

predseda OkO SPZ Ilava