Kancelária OPK/OKO SPZ – opäť otvorená

Vážení členovia OPK/SPZ Ilava

 

Kancelária OPK/SPZ je opäť otvorená.