Skúšky v OPK Ilava – KPF, PF, KFD – zrušené

Z dôvodu zhoršujúcej situácie okolo COVID-19 sa rušia niektoré skúšky poľovnej upotrebiteľnosti v pôsobnosti OPK Ilava.

 
10.10.2020 Klubové predbežné skúšky farbiarov – Zrušené
17.10.2020 Predbežné skúšky farbiarov – Zrušené
24.10.2020 Klubové farbiarské skúšky duričov – Zrušené

7. – 8.11.2020 Skúšky duričov – zatiaľ sa nerušia

Bc. Jozef Králik
Predseda kynologickej komisie OPK Ilava