Poľovníctvo vtedy a dnes

Prvá poľovnícka organizácia mala názov Lovecký ochranný spolok a založil ju v roku 1920 MUDr. Ján Červíček. Myšlienka a jeden z cieľov spolku o jednotnosti a súdržnosti poľovníkov, sa zachovali až do dnes. A práve v tomto roku si v poľovníctve pripomíname 100té výročie organizovaného poľovníctva. Dá sa povedať, že ubehlo mnoho rokov, v potokoch pretieklo veľa vody ale menil sa aj život v poľovníctve. Aké bolo poľovníctvo vtedy a dnes, a aké vníma zmeny a rozdiely, mi pre tento blog odpovie náš najstarší poľovník v okrese Ilava a zároveň lesník, pán Jaroslav Kobza .

 

Jaroslav, poľovníctvu sa venujete 71 rokov. Tento rok oslavujeme 100te výročie organizovaného poľovníctva na Slovensku. Vnímate rozdiely z čias, keď ste s poľovníctvom začínali pred 71 rokmi a dnes?

Rozdielov je viacero. Napríklad poľovníci v tom čase neboli takí reprezentatívni. Nosili zelené klobúky a kamizoly nosili len lesníci. Bolo ľahšie rozoznať, kto je lesník a kto je poľovník. A aj medzi poľovníkmi to bolo iné. Bolo to nefalšované priateľstvo, ktoré sa dnes vytráca.“

Tento rok oslavujete krásnych 90 rokov. Do nedávna ste boli aktívnym poľovníkom. Aký je Váš najkrajší zážitok súvisiaci s poľovníctvom?

Keď som bol ocenený ministerstvom poľnohospodárstva Slovenskej republiky striebornou medailou a dostal som rezortné vyznamenanie za dlhoročné pôsobenie pri rozvoji lesného hospodárstva a poľovníctva na Slovensku.“

V poľovníctve máme veľa pekných tradícii a zvyklostí, kde sa niektoré zachovávajú do dnes, iné sa v bežnej praxi zaužívajú už menej alebo sa celkom vytratili. Na ktoré z nich si spomínate a vyvolávajú vo vás napríklad pekné emócie?

Na posledný súd po poľovačke, ktorý bol spojený popri tom s veselou zábavou. Je to tradícia, kde sú poľovníci súdení za „poľovnícke prehrešky“ počas poľovačky.“

Hovorí sa, že poľovnícku činnosť je možné vnímať aj ako poslanie. V čom vnímate ako poľovník s dlhoročnou praxou poslanie vy?

Poslaním poľovníka je zachovávať a hájiť všetky druhy zveri, uvážlivým lovom a dodržiavaním zákona udržať rovnováhu v prírode.“

Čo Vám do osobného života prinieslo poľovníctvo?

Poľovníctvo bolo pre mňa zmyslom života.“

Tento rok si v poľovníctve pripomíname viacero významných výročí. Aký bude Váš odkaz pre čitateľov?

Vážme si správnych poľovníkov za ich obetavosť pri výkone práva poľovníctva ako takého, lebo na rozdiel od lovcov sa o zver starajú.“

 

autor rubriky a spracovanie: Mgr. Monika Janíková