Poďakovanie a výzva občanom, priaznivcom prírody a poľovníctva.

Obvodná poľovnícka komora a 

Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Ilava,

Farská ulica 84/5, 019 01 Ilava

   

Vážení občania, priaznivci prírody a poľovníctva,

pri príležitosti mesiaca jún, ktorý je označený za MESIAC POĽOVNÍCTVA A OCHRANY PRÍRODY, by sme radi touto cestou poďakovali všetkým občanom, ktorí svojou činnosťou počas pobytu v prírode prispievajú k zveľaďovaniu a ochrane prírody.

Z dôvodu obdobia, kedy príroda a jej lesní obyvatelia potrebujú pokoj viac ako inokedy v roku, a zároveň z dôvodu častého výskytu praktizovania záľuby v lese, akou je jazda na motorových vozidlách,  by sme sa radi prihovorili najmä všetkým priaznivcom tohto športu ale i všetkým návštevníkom lesného prostredia a požiadali o zachovanie rešpektu a úcty k prírode ako i životu v nej.

 Preto ďakujeme,

  • že počas Vášho pobytu v prírode nerobíte hluk na motorových vozidlách a iným spôsobom, čo spôsobuje pre lesnú zver stres ako i následky zbytočných úhynov lesnej zveri.
  • že počas Vášho pobytu v prírode máte pod dozorom a na vôdzke Vášho psíka, ktorý rovnako môže svojvoľným pohybom ale i konaním v lese spôsobiť stres, zranenia, dlhotrvajúcu bolesť ako i úhyn lesnej zveri.
  • že počas Vášho pobytu v prírode Vám neboli a nie sú ľahostajné odpadky, ktoré do lesa nepatria a vždy ich zodvihnete alebo po sebe odnesiete.

Príroda pre všetkých ponúka nespočetné množstvo darov a benefitov, ktoré dnes  nie sú samozrejmosťou, a preto veríme, že poďakovaním každého návštevníka lesa bude prístup k prírode  založený na hodnotách rešpektu, úcty a pokory.

 

V mene celého tímu poľovníkov Obvodnej poľovníckej komory

a Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu Ilava

 

 

                                                                              Mgr. Monika Janíková

08.06.2020 Ilava                                     Predsedníčka osvetovej komisie OPK Ilava