Aktuality

Duričské skúšky sa budú konať v dňoch 09-10.11.2019 v poľovných revíroch:

 • Kyjovník Košeca
 • Vršatec Pruské
 • Stráne Bolešov
 • Borokové Vápeč Ilava

 

Farbiarske skúšky duričov sa budú konať v dňa 19.10.2019 v poľovnom revíri:

 • Langač Dubnica

 

Predbežné skúšky farbiarov sa budú konať v dňa 26.10.2019 v poľovnom revíri:

 • Kyjovník Košeca


Záujemcovia o skúšky sa môžu prihlásiť v kancelárii OPK Ilava, kontakt:

Zdenka Ďuríková
tel.: 042 44 64 454, 0915 784 732
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 Rastieme pod klobúkom (rozvojové stretnutie)

Vnímate možnosti na zlepšenia v poľovníctve v akejkoľvek oblasti a zatiaľ ste ich s nikým nezdieľali? Nenašli ste priestor
kde by ste sa mohli vyjadriť alebo podliť sa s Vašimi návrhmi? Vnímate poľovníctvo ako poslanie a dedičstvo, ktoré treba
zanechávať a posúvať pre ďaľšie generácie? Súhlasite s tým, že ste poľovník, ktorý môže osobne prispievať k zlepšeniam
poľovníckeho povedomia? Máte záujem podieľať sa na zlepšeniach a rozmýšľate kde začať?

Príďte na krátke pracovné stretnutie a využite priestor pre vlastnú sebarealizáciu. Rozvojové stretnutie s hlavnou
témou “Poľovnícka osveta a jej povedomie” bude vedené hravou formou a tímovými aktivitami.

rastieme pod klobukomČo môžete získať:

 • inšpirácie pre prácu s vašim kolektívom
 • inšpirácie pre prácu s mladšími generáciami
 • priestor pre napredovanie vašich návrhov na zlepšenia
 • nových priateľov a rôzne iné

Svojou účasťou:

 • podporíte celoslovenský projekt "Týždeň celoživotného učenia"
 • podporíte a zapojíte sa do osvetovej činnosti vrámci OPK a OkO SPZ ILAVA
 • podporíte mienkotvornosť, že aj poľovníkom záleží na budúcnosti poľovníctva


Určené pre:
poľovníci

Termíny realizácie:

 • 22/10/2019 od 09:00 - 12:00 alebo 17:00 - 19:00
 • 23/10/2019 od 09:00 - 12:00 alebo 17:00 - 19:00


Časový rozsah rozvojového stretnutia:
3 hodiny

Lektor rozvojového stretnutia: Mgr. Monika Janíková, predseda osvetovej komisie OPK

Miesto konania: Školiaca učebňa spol. Zelený klobúk sro, Ilava, Mierové námestie 52/6 (vedľa Stavebnej sporiteľne)
Účasť na rozvojovom stretnutí je bezplatná a limitovaná počtom účastníkov. Pre účastníkov je zabezpečené občerstvenie.

Registrácia na stránke: www.zelenyklobuk.sk/aktualne alebo na email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Termín registrácie: do 18/10/2019